RUIS锐兮&壹安设计 | 天马行空的建筑插画
壹马行空

©RUIS锐兮&壹安设计

01
壹安设计:五个项目超现实的融合

这是我们为壹安景观设计的一张超现实主义插画。
客户希望我们把多个项目中最精彩的部分放在一起,于是我们把多个项目打散重组,用超现实的手法结合起来。
合作方:壹安景观设计
设计团队:RUIS锐兮

                                               重庆财信·融创九厥府
                                                                 
城市艺术中心
                                         
东原 映阅
国宾壹号院
                                               
深圳花天下
项目实拍

02
细节展示